Hiển thị tất cả 7 kết quả

Tròng kính chiết suất 1.56 có độ mỏng trung bình cao. 1.56 sẽ phù hợp với những người có độ cận hoặc viễn từ -2.00D đến -8.00D