Hiển thị tất cả 3 kết quả

Tròng kính chiết suất 1.74 có độ mỏng nhẹ cao nhất hiện nay, người cận hoặc viễn từ -2.00D đến -14.00D sẽ phù hợp để sử dụng. Giá tròng kính đang sale mua ngay